19
december
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

7 ziekenhuizen presenteren met Zilveren Kruis Achmea de kwaliteit van dikke darmonderzoek

Zilveren Kruis Achmea en zeven ziekenhuizen* hebben onderzoek gedaan naar het meten van de kwaliteit van dikke darmonderzoek (coloscopieën). Vastgesteld is dat meten en vergelijken van uitkomsten uiteindelijk de zorg verbetert. Na het gezamenlijk bepalen van de indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit is in 2013 een eerste meting gedaan. De ziekenhuizen hebben de resultaten met elkaar besproken en een aantal verbeteracties opgepakt. In 2014 is er een tweede meting gedaan over eenzelfde periode en de uitkomsten bleken verbeterd.

In Nederland zijn er ruim 100 ziekenhuizen die dikke darmonderzoeken (coloscopieën) uitvoeren. Een groot deel van deze ziekenhuizen heeft voor het bevolkingsonderzoek aan het RIVM laten zien dat ze voldoen aan de minimum kwaliteitseisen voor het uitvoeren van een coloscopie. Die uitkomsten zijn echter nog niet publiek gepresenteerd. De ziekenhuizen en Zilveren Kruis gaan nu een stap verder en maken als eerste de uitkomsten openbaar.

Door Zilveren Kruis en de ziekenhuizen is twee en half jaar intensief samengewerkt om deze uitkomstindicatoren te ontwikkelen, te testen en transparant te maken voor patiënten. Robbert Huijsman, manager Programma Kwaliteit van Zorg: Door samen landelijke kwaliteitscriteria te ontwikkelen, te registreren en te meten worden best-practices gedeeld en leren specialisten van elkaar. Zilveren Kruis Achmea zal haar verzekerden steeds meer kwaliteitsinformatie geven, zodat zij beter het gesprek aan kunnen gaan met hun behandelaar.

De wetenschappelijke vereniging NVMDL heeft deze indicatoren omarmd en inmiddels wordt een landelijke registratie ontwikkeld en opgezet. Elk ziekenhuis kan mogelijk in de loop van volgend jaar gaan aansluiten op deze registratie en de indicatoren registreren, zodat op termijn alle ziekenhuizen transparant kunnen worden over de kwaliteit van dikke darmonderzoek.

Met de infographic geven we onze verzekerden kwaliteitsinformatie om in gesprek te kunnen gaan met hun behandelaar over kwaliteit. Dit helpt bijvoorbeeld om beter voorbereid te zijn op een coloscopie. De infographic maakt duidelijk wat je kunt verwachten met betrekking tot pijn en belasting van de ingreep. De patiënt zelf heeft ook invloed op het verhogen van de kwaliteit van de coloscopie die kan worden uitgevoerd. Door een goede voorbereiding zijn de darmen schoon en kan de coloscopie beter worden uitgevoerd.

Uitkomsten van de 7 ziekenhuizen verschillen van elkaar, maar niet erg veel. Ze scoren ruim boven internationale waardes . Bij het bepalen van de uitkomsten is rekening gehouden verschillen in populatie tussen de ziekenhuizen. Totdat alle ziekenhuizen registreren en hun resultaten openbaar maken is er geen volledige keuze-informatie. Deze koplopers zetten hopelijk wel de trend voor de toekomst.

Zie voor een uitgebreidere toelichting over de kwaliteit van dikke darmonderzoek bij de 7 ziekenhuizen de infographic. 

*Meewerkende ziekenhuizen

Erasmus MC, UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein,

Deventer Zikenhuis, Isala, Ikazia ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis.

​​​​​​Voor meer informatie: Christine Rompa, woordvoerder Zilveren Kruis Achmea, 06 – 22484658,christine.rompa@achmea.nl

Achtergrond – De criteria

Om de kwaliteit van coloscopieën te kunnen meten en beoordelen, hebben Zilveren Kruis en de ziekenhuizen een aantal maatstaven opgesteld waarop de onderzoeken vergeleken kunnen worden. Dit zijn criteria die een goede graadmeter vormen voor kwaliteit en die verschillen laten zien tussen de deelnemende ziekenhuizen.

  1. Bij hoeveel coloscopieën worden gezwellen (adenomen) gevonden? Hoe hoger het gemiddelde aantal gevonden afwijkingen, hoe nauwkeuriger het onderzoek is.
  2. Volledigheid van de coloscopie. Is het onderzoek zelf volledig? In hoeveel gevallen heeft het ziekenhuis de héle dikke darm onderzocht, zodat zeker is dat er geen afwijkingen over het hoofd werden gezien?
  3. In hoeveel gevallen was de darm schoon genoeg om de darmwand goed te kunnen onderzoeken? Hoe hoger deze percentages zijn, hoe beter het is.
  4. Complicaties. Hoeveel complicaties ontstaan er na een coloscopie? Het gaat hier om medische problemen die een rechtstreeks gevolg zijn van de coloscopie. Uiteraard geldt: hoe lager dit getal, hoe beter.
  5. Patiënttevredenheid. Hoe belastend vonden de patiënten de behandeling? Hoe pijnlijk was het?