14
november
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Diabetesvereniging Nederland selecteert drie zorgverzekeraars

Diabetesvereniging Nederland (DVN) zal met ingang van 1 januari 2015 met 3 zorgverzekeraars een strategische samenwerking aangaan. Niet eerder selecteerde een patiëntenorganisatie zorgverzekeraars om op die manier meer invloed te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van zorg. Diabetesvereniging Nederland wil dit doen door samen te werken met Zilveren Kruis, CZ en OHRA.

“Een mijlpaal voor mensen met diabetes”, vindt directeur Olof King: “Wij hebben vastgesteld dat de invloed van de patiënt op de zorg zeer beperkt is. Zorgverzekeraars laten zich te weinig leiden door de wensen en de belangen van patiënten. Diabetesvereniging Nederland gaat hierin verandering brengen.” Diabetesvereniging Nederland komt op voor de collectieve belangen van meer dan 1 miljoen mensen met diabetes. Het doel van DVN is de kwaliteit van diabeteszorg te bewaken en te verbeteren, en patiënten te ondersteunen in hun leven met diabetes.

Vergoedingen

In samenwerking met intermediair Willis B.V. heeft de Diabetesvereniging 3 zorgverzekeraars geselecteerd: Zilveren Kruis, CZ en OHRA. Olof King: “We hebben met alle grotere zorgverzekeraars gesproken, en hen beoordeeld op voor de diabetespatiënt belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld het vergroten van de kwaliteit van de eerstelijns diabeteszorg, het bevorderen van zelfmanagement en de educatie van patiënten. Natuurlijk horen daar ook passende vergoedingen en kortingen in de aanvullende verzekeringen bij.” Een ander belangrijk doel van de samenwerking is het vergroten van de inzetbaarheid van mensen met diabetes op de arbeidsmarkt en de aandacht voor kinderen en jongeren met diabetes.

Ultieme doel

“De geselecteerde zorgverzekeraars zijn enthousiast om samen met ons hard te werken aan verbeteringen van de zorg”, vertelt King. “Het ultieme doel is dat de patiënt via DVN mede bepaalt aan welke voorwaarden goede diabeteszorg moet voldoen. Zo’n nauwe samenwerking tussen zorgverzekeraar en patiëntenvereniging is nieuw en daarmee geven Zilveren Kruis, CZ en OHRA aan te willen innoveren. Dat past bij ons.” King benadrukt dat de samenwerking voor meerdere jaren kansen biedt. “Kwaliteit van zorg en de positie van de patiënt verbeter je niet zomaar, daar heb je tijd voor nodig. Bovendien blijven we ook in gesprek met de niet-geselecteerde zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid. We zijn er tenslotte voor alle mensen met diabetes.”

Olivier Gerrits, directeur Zilveren Kruis: “Wij werken al langer samen met DVN. Naast het continu verhogen van de kwaliteit van zorg voor diabetespatiënten zien we in deze samenwerking ook mogelijkheden voor meer preventie en het stimuleren van innovatie.”