18
december
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Diakonessenhuis ontvangt als eerste ziekenhuis in Nederland certificaten doelmatig declareren

Op 17 december reikte Wietse Rypkema, directeur van bureau i2i – Intelligence to Integrity - in aanwezigheid van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea de eerste ‘Doelmatig Direct Declareren’ certificaten uit aan acht specialismen van het Diakonessenhuis. Deze specialismen krijgen het certificaat omdat aan de hand van onderzoek van i2i is vastgesteld dat zij rechtmatig en doelmatig declareren. i2i heeft de Doelmatig Direct Declareren systematiek ontwikkeld en Zilveren Kruis steunt het certificaat. Het Diakonessenhuis is trots op de erkenning en is het eerste ziekenhuis waar specialismen dit certificaat krijgen. Het bevestigt dat het ziekenhuis doelmatig omgaat met zorggelden.

Aanleiding voor het onderzoek
Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest rond declaraties door ziekenhuizen. Ziekenhuizen worden meer en meer aangesproken op het leveren van doelmatige en gepaste zorg. De zorg moet immers betaalbaar blijven. Het Diakonessenhuis heeft ervoor gekozen om de declaraties die zij bij de zorgverzekeraars indient, structureel te monitoren op rechtmatigheid en doelmatigheid en vooraf in te grijpen als deze onnodig afwijken van het landelijk gemiddelde. Zij maakt hiervoor gebruik van de systematiek ‘Doelmatig Direct Declareren’ (DDD) van i2i (voluit: Intelligence to Integrity) dat gespecialiseerd is in het vergelijken van zorgdeclaraties. 

Minder controles achteraf
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis: ‘Wij steunen het DDD-partnership van harte. Voor ons als zorgverzekeraar betekent het partnership dat wij er op kunnen vertrouwen dat deelnemende zorginstellingen kritisch zijn op hun eigen declaraties en hun verantwoordelijkheid nemen voor doelmatige zorg en dus voor doelmatige inzet van maatschappelijke middelen. Hierdoor hoeven wij als zorgverzekeraar minder te controleren en vinden er minder verrekeningen achteraf plaats. De gezamenlijke besparing komt ten goede aan de zorg doordat het administratieve lasten vermindert van het ziekenhuis en ons. Wij feliciteren het Diakonessenhuis dat als eerste ziekenhuis voor acht specialismen aan alle normen van doelmatig declareren voldoet’.

Doelmatige besteding van zorggelden 
Arie van Alphen, voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis: ‘Sinds het afgelopen jaar laten wij onze declaraties (de rekeningen die wij indienen bij zorgverzekeraars voor geleverde zorg) beoordelen door i2i. Als declaraties afwijken van het landelijk gemiddelde gaan we na of hier een goede reden voor is. Als er geen duidelijke reden is voor de afwijking, stellen we een verbeterplan op. De vergelijking met andere ziekenhuizen helpt ons kritisch te zijn op onze declaraties en de zorg zo nodig aan te passen. Mede op die manier kunnen we als ziekenhuis bijdragen aan een doelmatige besteding van zorggelden. Wij zijn blij met de erkenning die wij hiervoor van Zilveren Kruis krijgen’.