Leiden,
03
mei
2016
|
09:30
Europe/Amsterdam

Duidelijkheid voor gedupeerde pgb-budgethouders

Wij zijn blij dat we budgethouders duidelijkheid kunnen geven. Het zorgkantoor gaat nu kijken hoe we het geld bij de vermoedelijk frauderende zorgaanbieders kunnen terughalen
Zorgkantoor, Zilveren Kruis

De afgelopen periode heeft het zorgkantoor van Zilveren Kruis de dossiers beoordeeld van 185 pgb-houders die gedupeerd zijn door een zorgaanbieder. Hiervoor moest via een zorgvuldige toetsingsprocedure beoordeeld worden of pgb-budgethouders al dan niet op de hoogte waren van, of een rol speelden bij, misbruik van zijn of haar persoons gebonden budget. Bij alle 185 pgb-houders hebben we kunnen vaststellen dat zij gedupeerd zijn door hun zorgaanbieder. Het zorgkantoor gaat nu proberen het geld bij de vermoedelijk frauderende zorgaanbieder terug te halen. We zijn blij dat we alle budgethouders deze duidelijkheid kunnen geven.

Alle budgethouders zijn vorige week via hun advocaat of telefonisch en per brief geïnformeerd over dit goede nieuws. Het zorgkantoor heeft over de toetsingsprocedure en communicatie overleg gehad met de vertegenwoordigers van de pgb-houders, advocaten, gemeenten en belangenvereniging Per Saldo.

Alle zorgkantoren in Nederland hebben zich ingespannen om ervoor te zorgen dat budgethouders die te goeder trouw hebben gehandeld, niet (langer) worden geconfronteerd met een terugvordering. En dat vermoedelijk frauderende zorgaanbieders worden aangepakt. De landelijke afspraak was dat de zorgkantoren uiterlijk 1 mei 2016 duidelijkheid gaven hierover.