Zwolle,
15
december
2015
|
14:49
Europe/Amsterdam

Eerste keurmerk GezondVeluwe voor Zilveren Kruis

Het is een opsteker om vast te stellen dat onze inkoop van zorg voor verzekerden aansluit bij de wensen van de Zorgalliantie GezondVeluwe. 
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft als eerste zorgverzekeraar het nieuwe GezondVeluwe Keurmerk ontvangen van de zorgaanbieders in Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland. Ruim 80.000 inwoners van de regio hebben daarmee een verzekering met het GezondVeluwe Keurmerk.

Keurmerk 

Zilveren Kruis heeft met alle zorgaanbieders afspraken voor 2016 over kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de zorg aan haar verzekerden. De zorgaanbieders hebben de contracten van Zilveren Kruis naast de criteria van het Keurmerk gelegd. “De afspraken dragen bij aan de beste regionale zorg voor inwoners van Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland en daarom ontvangt Zilveren Kruis als eerste het keurmerk GezondVeluwe”, aldus de zorgaanbieders verenigd in Zorgalliantie GezondVeluwe, Zorggroep Noordwest-Veluwe, huisartsencoöperatie Medicamus en ziekenhuis St Jansdal.

Afspraken

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop: “Het is een opsteker om vast te stellen dat onze inkoop van zorg voor verzekerden aansluit bij de wensen van zorgaanbieders. De afspraken die we hebben gemaakt garanderen goede zorg in de regio.” Met huisartsen is overeenstemming bereikt over de zorg bij chronische hartaandoeningen waarbij de huisarts zijn regierol kan vervullen. De huisarts heeft een duidelijke rol bij het overnemen van ziekenhuiszorg die ook bij de huisarts kan. Ziekenhuis St Jansdal heeft een contract waarbij geen beperkingen zijn opgenomen voor kankerzorg en kostbare medicijnen. Alle ziekenhuiszorg is gecontracteerd.

Ook over de ouderenzorg is overeenstemming. De huisarts wordt door Zilveren Kruis financieel ondersteund voor zijn rol in de ketenzorg voor ouderen. Er zijn daarnaast afspraken over snelle opname in verpleeghuizen of revalidatieinstelling van ouderen als zij in het ziekenhuis uitbehandeld zijn, zodat mensen niet onnodig lang in het ziekenhuis wachten op een plek.