Leiden,
23
september
2015
|
19:43
Europe/Amsterdam

Extra geld in kas in het belang van onze verzekerden

Onjuiste berichtgeving over onze reserves

In enkele media was vandaag berichtgeving te lezen over de financiële reserves van zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars van Achmea, waaronder Zilveren Kruis, worden daarbij onterecht genoemd als verzekeraars met de hoogste buffers. De berichtgeving is gebaseerd op één bronverhaal van een vergelijkingswebsite, maar is op een aantal punten onjuist.

Hoe komen zorgverzekeraars aan reserves?
Met de ontvangen premies betalen zorgverzekeraars de zorgkosten van verzekerden en de kosten om het dagelijkse werk te doen. Als aan het einde van het jaar blijkt dat er geld over is, kijken zij of dat terug kan naar de verzekerden of toegevoegd moet worden aan de reserves. Omdat een zorgverzekeraar grote financiële risico’s moet kunnen opvangen, is altijd een buffer nodig. Er gaat in zorgverzekeringen namelijk veel geld om. En het ligt nooit stil. Per jaar ontvangen Zilveren Kruis en de kleinere zorgverzekeraars van Achmea circa 13 miljard euro aan premiegeld. Slechts enkele procenten komt in het ‘huishoudpotje’: de reserves.

De juiste cijfers: 307 euro buffer per verzekerde
Eind 2014 bedroegen de totale reserves van Zilveren Kruis 2,5 miljard euro. De helft daarvan is wettelijk verplicht. Dat betekent dat we 1,3 miljard extra in kas hebben, oftewel bij 4,3 miljoen verzekerden is dat 307 euro per verzekerde. Dus niet 700 euro die enkele media noemen.
Die extra buffer van 307 euro per verzekerde is geen overbodige luxe. Zeker niet als je weet dat we elke maand 1,1 miljard euro aan zorgrekeningen van verzekerden betalen. Ter illustratie: de reserves zijn net genoeg om iedere verzekerde één dag extra in het ziekenhuis op te nemen.

Waarom moeten we reserves hebben?
Zorgverzekeraars worden door de overheid verplicht reserves aan te houden om onverwachte tegenslagen op te kunnen vangen. Hoeveel geld een verzekeraar minimaal in kas moet hebben, wordt bepaald door de regering in overleg met de Nederlandsche Bank. Het klopt dat de reserves van zorgverzekeraars tussen 2011 en 2014 zijn gegroeid, maar doordat de zorgkosten jaarlijks stijgen in Nederland, is het ook noodzakelijk om de aan te houden reserves te verhogen. Daarnaast kan het door wijzigingen in het zorgstelsel of wijzigingen in wet- en regelgeving nodig zijn om de reserves te verhogen. Bovendien worden per 1 januari 2016 de Europese solvabiliteitseisen strenger waar ook rekening mee gehouden moet worden.

De reserves die Zilveren Kruis aanlegt, zijn er voor onze verzekerden. Geen enkele verzekerde is erbij gebaat als een zorgverzekeraar de rekeningen voor zorgkosten niet kan betalen. Het kapitaal dat wordt gereserveerd, is volledig bestemd om de kosten voor zorg van onze verzekerden te vergoeden. Ook bij eventuele onverwacht hogere zorgkosten. Het aanhouden van buffers is dus direct in het belang van onze klanten.

Waarom we reserves aanhouden, wordt uitgelegd in dit filmpje.