Leiden,
28
januari
2016
|
14:56
Europe/Amsterdam

Hospicezorg sneller beschikbaar op gewenste plek

Verzekerden van Zilveren Kruis die palliatief terminale zorg nodig hebben moeten ervan op aan kunnen dat ze die zorg altijd snel krijgen. Op de plek die zij willen. Of de kosten nu uit het potje van de zorgverzekeraar komen, het zorgkantoor of de subsidieregeling van VWS.

Financiële problemen hospices
Zilveren Kruis heeft in de afgelopen maanden van een aantal hospices signalen ontvangen dat het voortbestaan onzeker is. We hebben met verschillende hospices gesprekken gehad over de oorzaken. Ook met de vertegenwoordigers van de Associatie van Hospices is gesproken. Samen hebben we vastgesteld dat de huidige wet- en regelgeving soms onnodig in de weg zit. Zilveren Kruis heeft – samen met Zorgverzekeraars Nederland – haar bevindingen, acties en visie gedeeld met het ministerie van VWS. Zilveren Kruis heeft voor de korte termijn een oplossing gezocht en gaat daarnaast een oplossing voor de langere termijn regelen.

Actie voor korte termijn
Zorgverzekeraars kunnen op dit moment niet met alle hospices contracten afsluiten, omdat niet elk hospice een officieel geregistreerde zorgaanbieder is. Het hospice maakt afspraken met een thuiszorgorganisatie die op haar beurt weer afspraken maakt met de zorgverzekeraar. De thuiszorgorganisatie is dan de hoofdaannemer en die kan als officiële zorgaanbieder declareren. Zilveren Kruis heeft de thuiszorgorganisaties en hospices laten weten dat de palliatief terminale zorg aan haar verzekerden uiteraard vergoed wordt als ze daar recht op hebben. Ook als de thuisorganisatie nog geen afspraak voor 2016 heeft gemaakt met het hospice. Zo krijgt de klant gewoon zijn zorg en wordt de administratieve afhandeling ondertussen formeel geregeld door betrokken partijen.

Actie voor langere termijn
Palliatief terminale zorg wordt gefinancierd via de zorgverzekeraar, zorgkantoor en een subsidieregeling bij VWS. Als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg is de financiering versnipperd en de regelgeving complex. De informatiekaart palliatief terminale thuiszorg (PTZ) van het ministerie van VWS maakt dat direct duidelijk. Zilveren Kruis wil dat er landelijk beleid ontwikkeld wordt, zodat - ongeacht waar de financiering vandaan komt - de zorg snel geregeld kan worden. Wij hebben samen met Zorgverzekeraars Nederland een advies met oplossingsrichtingen geschreven voor het ministerie van VWS om de problematiek ook voor de langere termijn op te lossen.