Leiden,
16
april
2020
|
15:42
Europe/Amsterdam

Huisartsen gaan chronische patiënten en corona patiënten thuis monitoren

Voor het eerst in Nederland gaan drie huisartsenpraktijken uit drie verschillende provincies samen chronische patiënten en patiënten met (een verdenking van) Covid-19 thuis monitoren. Hierdoor is het mogelijk om goede en continue zorg te blijven leveren zonder fysiek contact in de praktijk. De deelnemende praktijken zijn gevestigd in Amsterdam, het Brabantse Wouw en het Drentse Barger-Compascuum. Deze huisartspraktijken werken al langer grotendeels digitaal. Thuismonitoring sluit hier goed bij aan. 

De eersten die van deze nieuwe service gebruik maken zijn patiënten met diabetes, met hart- en vaatzieken of met (een verdenking van) een Corona-besmetting. Zij ontvangen thuis meetapparatuur via Medicine Men (partner in deze innovatieve opzet) die ze via een applicatie bedienen.

Meten, monitoren en videoconsulten
De app geeft aan wanneer patiënten hun metingen moeten verrichten. De patiënt is zelf eigenaar van de meetgegevens en verleent de huisarts of andere zorgverleners toegang tot de data, zodat deze kan meekijken en actie kan ondernemen als dat nodig is. Daarnaast bieden de huisartsenpraktijken hun patiënten coaching op afstand via hetzelfde platform. Het contact verloopt via videoconsult.

Centrale coördinatie 
Uniek in de samenwerking tussen de drie huisartspraktijken is verder dat de thuismetingen centraal worden gecoördineerd door een van de deelnemende huisartsen. Initiatiefnemer van dit thuismonitoring concept is huisarts Vladan Ilic van de innovatieve huisartsenpraktijk Westerdokters in Amsterdam.

Sinds 2019 werken ook huisartsenpraktijk Wouwse Markt in Brabant en Veendokters uit Barger-Compascuum in Drenthe volgens de digitale werkwijze van Westerdokters. De drie werken digitaal nauw samen.

Flexdokters
De komende tijd wordt het concept onder de naam Flexdokters verder uitgerold met als doel om meer huisartspraktijken aan te laten sluiten.  Zilveren Kruis is nauw betrokken bij het concept en ondersteunt deze innovatieve werkwijze, omdat het een antwoord biedt op de huidige en toekomstige uitdagingen in de huisartsenzorg.