Leiden,
01
april
2016
|
12:47
Europe/Amsterdam

Klantwensen centraal in zorginkoopbeleid

Vaak zien we zelf kansen om de zorg beter te organiseren voor onze klanten, maar we vroegen ook patiëntenverenigingen en specialisten met ons mee te denken
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis
Samenvatting

Zilveren Kruis publiceert vandaag haar zorginkoopbeleid voor 2017. Uitgangspunt is de best mogelijke zorg voor onze klanten. Hoe we dat doen? Via zorgmodules.

We gaan daarmee verder op de weg die we vorig jaar zijn ingeslagen. Met dit beleid stimuleren we zorgaanbieders om zorg te verlenen vanuit het belang van onze klanten, realiseren we verbeteringen in de zorg en voorkomen we onnodige drempels en administratie. Om dit te bereiken houden we geleidelijk alle zorg die we inkopen tegen het licht om te kijken op welke manier we meer waarde voor onze klant kunnen toevoegen.

Wat is een zorgmodule?

Directeur Zorginkoop Olivier Gerrits licht toe: ‘We hebben de totale gezondheidszorg verdeeld in zorgmodules. Op een aantal van die onderwerpen willen wij dit jaar nóg meer doen voor onze klanten. We kijken welke zorg ze nodig hebben bij een bepaalde aandoening en maken daar specifiek beleid op. Vorig jaar zijn we gestart met 8 zorgmodules, waaronder nierdialyse. We voegen daar nu een aantal nieuwe aan toe, zoals  depressie en wondzorg.’

Hoe komt een zorgmodule tot stand?

‘Vaak zien we zelf kansen om de zorg beter te organiseren voor onze klanten. Zo blijkt dat 50% van de mensen met een depressie dit nog een keer krijgt in zijn of haar leven. We vroegen patiëntenverenigingen en specialisten om met ons mee te denken: hoe kunnen we de depressiezorg verbeteren met meer aandacht voor het voorkomen van terugval na een depressie?’

‘Soms ontstaat een initiatief door veel gesprekken met het zorgveld. Huisartsen, ziekenhuizen, gespecialiseerd verpleegkundigen en thuiszorgorganisaties willen met ons samenwerken om zorg voor complexe wonden te verbeteren. Ook de patiënten(verenigingen) ondersteunen ons in de gedachte dat er kwalitatief verbeteringen nodig zijn op het gebied van complexe wonden. Uit onderzoek blijkt dat de behandelduur voor een patiënt gemiddeld met 1 maand korter kan. Dat initiatief omarmen wij met de zorgmodule wondzorg.’

Wat merkt de klant van de zorgmodules?

‘In elke zorgmodule staat centraal dat de klant een betere kwaliteit van zorg krijgt, een betere kwaliteit van leven en/of lagere kosten bij gelijkblijvende kwaliteit. Een voorbeeld: als iemand met depressie géén terugval meer krijgt, is dat een enorme ‘winst’ voor de patiënt zelf. Het scheelt daarnaast in de totale zorgkosten – en daarmee de premie - en ook nog in verzuimkosten voor onze collectieve klanten, de werkgevers. Psychische klachten zijn immers verzuimoorzaak nummer 1.’