16
maart
2015
|
09:00
Europe/Amsterdam

Medicijnen op maat: wanneer wel/niet vergoed

Vorige week verschenen er berichten dat een aantal op maat gemaakte medicijnen niet langer zou worden vergoed door zorgverzekeraars. Het nieuws had betrekking op de vergoeding van zogenaamde doorgeleverde bereidingen.

Medicijnen op maat: waarom?

Doorgeleverde bereidingen zijn geneesmiddelen die in één apotheek worden gemaakt en die worden doorgeleverd aan een andere apotheek, waar het aan de patiënt wordt uitgegeven. De reden dat de middelen op maat gemaakt worden is dat er in de handel geen vergelijkbaar (geregistreerd) middel beschikbaar is. Het kan ook zijn dat een afwijkende sterkte van het middel nodig is. Of dat een niet bestaande combinatie van werkzame stoffen wordt voorgeschreven.

Vergoeding

Deze geneesmiddelen worden niet per definitie vergoed. Zorgverzekeraars mogen zelf beoordelen of de verzekerde aanspraak heeft op deze middelen en of daarmee vergoed worden. Daarvoor heeft Zilveren Kruis criteria opgesteld. Op dit moment staan op de lijst van doorgeleverde bereidingen 3400 middelen. En de lijst groeit maandelijks .Je kunt je afvragen hoe dat kan? En of dat noodzakelijk is? Overigens worden bijna alle middelen op deze lijst wel door Zilveren Kruis vergoed.

We vergoeden niet als:

  • Het om een zelfzorgmiddel gaat. Dus als het bij de drogist te koop is.
  • Er geen duidelijke medische werking is. Dat komt nog regelmatig voor.
  • Er een (nagenoeg) gelijkwaardig middel in de handel is
  • Een vergelijkbaar, geregistreerd geneesmiddel óók niet wordt vergoed
  • Het middel alleen in een ziekenhuis gebruikt wordt. Het wordt dan vergoed door het ziekenhuis. Hiermee is in hun budget rekening gehouden.

In overleg met KNMP

Wanneer een klant echt is aangewezen op een op maat gemaakt medicijn dan kan de apotheker een machtiging aanvragen. Ondertussen gaat Zilveren Kruis in overleg met de koepelorganisatie van de apothekers (KNMP) over de middelen waarover momenteel discussie is. Als daar aanleiding voor is zullen wij de beoordeling aanpassen.