Leiden,
11
januari
2016
|
13:52
Europe/Amsterdam

Patiënten en zorgverleners stimuleren samen zelfmanagement na hartinfarct

De Hart&Vaatgroep, Isala Hartcentrum in Zwolle en de Noordwest Ziekenhuisgroep starten het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’. Zilveren Kruis juicht het initiatief toe en steunt het project financieel.

Met dit project wordt een actieve inbreng van patiënten bij de zorg en revalidatie na een hartinfarct gestimuleerd.

‘Zelfmanagement wordt steeds belangrijker, vooral bij chronische aandoeningen’
Dat zegt Bas Geerdes, medisch adviseur van Zilveren Kruis op de vraag waarom Zilveren Kruis dit project ondersteunt. Geerdes: ‘Tot nu toe wordt er weinig aandacht besteed aan zelfmanagement en wanneer dit wel gebeurt dan zelden tijdens een behandeling, maar pas daarna. Door tijdens de behandeling de patiënt al te laten leren en oefenen kan er echt maatwerk geleverd worden waar de patiënt later veel profijt van heeft. Zilveren Kruis steunt dit project dan ook van harte.’

Het project duurt tot mei 2018 en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Achmea Gezondheidszorg (Zilveren Kruis) en de Hartstichting.

Een hartinfarct is een ingrijpende en levensbedreigende gebeurtenis
Lichamelijk, psychisch en sociaal heeft dit een enorme impact op de patiënt en zijn naasten. Voor de patiënt betekent dit verwerking, het leren omgaan met eventuele beperkingen en het voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten. De ziekte moet een plek in het leven krijgen van die patiënt. En daarvoor kun je het beste zoveel als mogelijk het heft in eigen hand nemen. Dat is zelfmanagement. Daardoor kunnen patiënten ook zelf keuzes maken en zijn ze niet bij alles afhankelijk van zorgverleners.

Actief betrokken
Uit onderzoek van de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) blijkt dat patiënten actief betrokken willen zijn bij hun behandeling. Ze vinden het belangrijk dat artsen goed luisteren en meer ruimte geven voor vragen en overleg. Patiënten geven aan dat hun behandeling dan betere resultaten geeft en dat de kwaliteit van hun leven erdoor verbetert.

Tijdens het project wordt gekeken hoe de patiënt de zorg en revalidatie na het hartinfarct ervaart: wat helpt en waar is verbetering mogelijk in het proces van opname tot overdracht naar de eerste lijn. Ook de zorgverleners delen hun ervaringen, inzichten en ideeën. Geëvalueerd wordt of de veranderingen uiteindelijk ook leiden tot meer zelfmanagement.