05
februari
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Prikkel op eigen verantwoordelijkheid bij preventie loont

Maar liefst tweehonderd werknemers van verschillende grote bedrijven tekenden vorig jaar geheel vrijwillig een contract met Zilveren Kruis Achmea en de Achmea Health Centers. In dit contract beloofden ze zich in te gaan zetten voor een gezondere leefstijl. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

De medewerkers van Rabobank, SITA, Arriva en KPN werkten in 12 weken naar hun gezondheidsdoel toe; vervolgens moesten ze hun doel 14 weken vasthouden. Eind november hebben de deelnemers de pilot ‘Gezonder, fitter en slanker’ afgerond. De deelnemers die hun doel hebben gehaald zijn gemiddeld tien kilo afgevallen. Hun buikomvang is met gemiddeld negen cm afgenomen. 50% is na het programma actief blijven sporten.

Olivier Gerrits, Zilveren Kruis: “Daarnaast laten deelnemers weten blij te zijn dat hun gezondheidsrisico’s zijn verminderd en zich mentaal ook beter te voelen. Het is de kunst om steeds betere programma’s te ontwikkelen waarbinnen werknemers, op basis van vrijwilligheid, kunnen werken aan verbetering van hun gezondheid, dan wel aan het beter kunnen omgaan met klachten die al aanwezig zijn.”

Vervolg

Over drie maanden hebben de deelnemers een gesprek met hun coach. “Om een duurzame gedragsverandering te realiseren bespreken we dan of er extra ondersteuning nodig is of dat de nieuwe leefstijl volgehouden is.”

Prikkel loont

Zilveren Kruis, Achmea Health Centers en de deelnemers maakten in het contract afspraken over de kosten van het programma. Nu de pilot is afgerond blijkt dat 15% van alle deelnemers de rekening zelf zal betalen, omdat ze zich onvoldoende hebben ingespannen om het doel te behalen. 15% wordt betaald door Achmea Health Centers, omdat mensen zich wel hebben ingespannen maar het doel niet hebben gehaald. Zilveren Kruis betaalt voor 70% van de deelnemers de rekening (350 euro per deelnemer) die hun gezondheidsdoel hebben gehaald. Gerrits: “Wij zijn er voor mensen die zorg nodig hebben en voor mensen die willen werken aan hun gezondheid. Mensen willen ook geholpen worden, blijkt uit eerste onderzoek. 97% vindt het goed dat een zorgverzekeraar helpt bij gezond leven. Een positieve prikkel helpt gedragsverandering vol te houden. Naast belangrijke factoren als persoonlijke begeleiding en support van de andere deelnemers.”

Op dit moment worden de resultaten door Radboud Universiteit en Zilveren Kruis geanalyseerd, onder andere op het voorkomen van ziekte en zorgkosten. Gerrits: “Het is belangrijk dat we naast de gezondheidsresultaten ook de kosten-baten onderzoeken. Voor nu en de langere termijn. Dat helpt bij het verder ontwikkelen van een effectieve preventie-aanpak.”

Nationaal Preventie Programma

De resultaten zijn onderdeel van de Pledge die Achmea, het moederbedrijf van Zilveren Kruis, en het ministerie van VWS op het Nationaal Preventie Programma ondertekenen. Uitgangspunt van het Nationaal Preventie Programma is dat de overheid en maatschappelijke partners samen in actie moeten komen om Nederland gezonder te maken. Zilveren Kruis onderschrijft een brede aanpak - gericht op preventie- waarbij de samenwerking met maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. De komende drie jaar zal de verzekeraar actief bijdragen aan het programma met bestaande en nieuwe initiatieven.