Leiden,
17
december
2015
|
15:28
Europe/Amsterdam

Proef wijkverpleging Utrecht van start

Zilveren Kruis start in januari een proef waarbij één voorkeursaanbieder per wijk de verantwoordelijkheid krijgt om voor Zilveren Kruis-verzekerden de wijkverpleegkundige zorg te leveren. Verzekerden in Utrecht die nu wijkverpleging krijgen, ontvangen daarover een brief.

Zilveren Kruis gelooft erin dat één wijkregisseur met een gegarandeerd wijkbudget voor de aankomende 3 jaar, zorgt voor een optimale samenwerking in de wijk, vernieuwing en verbetering. De afgelopen periode voerde Zilveren Kruis gesprekken met de voorkeursaanbieders en huisartsen in Utrecht om afspraken te maken over de implementatie. Belangrijk onderdeel van die gesprekken was de continuïteit van specialistische wijkverpleging. Daar zijn nu voor het eerste kwartaal van 2016 afspraken over gemaakt.

Overgangsperiode geeft tijd om structurele afspraken te maken
Gezien de korte implementatieperiode in Utrecht heeft Zilveren Kruis besloten dat er een overgangsperiode komt tot 1 april 2016. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Onze proef ís een verandering en ik realiseer me ook dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is. De overgangsperiode geeft de tijd om structurele afspraken te maken over samenwerking in de wijk en de specialistische zorg.”De continuïteit van specialistische wijkverpleging is een belangrijk punt van aandacht voor de huisartsen én voor Zilveren Kruis. Gerrits: “We gaan de huisartsen dan ook nauw betrekken bij de structurele afspraken.”

Meer vrijheid voor wijkverpleegkundigen
In de proef van Zilveren Kruis krijgen de wijkverpleegkundigen meer vrijheid. Zij kennen de situatie in de wijk door en door en kunnen de beste ondersteuning thuis geven. Verzekerden kunnen zo rekenen op één hecht team van zorgaanbieders, doordat er per wijk één voorkeursaanbieder is.