12
december
2016
|
06:00
Europe/Amsterdam

Sociale voornemens in 30 jaar tijd vrijwel verdwenen

“Natuurlijk moedigen wij het aan dat mensen werken aan een goede gezondheid. Met onze vergoedingen en services bieden we daarbij een extra steuntje in de rug, zoals met Actify. Het is een mooi inzicht dat sociale voornemens zoals meer aandacht voor familie, vrienden en (on)bekenden ook een positief effect hebben op de gezondheid”.
Norbert Hoogers, voorzitter Zilveren Kruis

Impact sociale contacten op gezondheid onderschat

LEIDEN, 12 december 2016 – De top 3 goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn weer bekend: ´meer sporten en bewegen´, ´gezond(er) leven en eten´ en ´zelfontwikkeling´. Onderzoek naar de historie van goede voornemens, door Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van Zilveren Kruis, laat zien dat we vroeger met meer sociale voornemens, veelal gericht op partner en kinderen, het nieuwe jaar in gingen. In 67 procent van de gevallen zijn onze voornemens vandaag de dag individualistisch van aard. Dit terwijl sociale interactie juist grote invloed heeft op de gezondheid.Drie jaar geen sociaal contact is ongezonder dan drie jaar slecht eten”, aldus Beate Volker, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zilveren Kruis wil Nederlanders hier bewust van maken en hen stimuleren om naast gezonde, individuele voornemens ook met sociale voornemens 2017 in te gaan.

Sociale voornemens zijn gezond

Investeren in de mensen in je buurt en contact met partner, familie of vrienden draagt bij aan een goede gezondheid. Beate Volker, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam: “Samen staan we letterlijk sterk. We voelen ons fijner en zijn ook gezonder. Sociaal contact is goed voor de bloeddruk en het afweersysteem en daarnaast werkt het stress verlagend”. Nederlanders zijn zich hier maar beperkt van bewust blijkt uit het onderzoek van Zilveren Kruis: 42 procent ziet geen tot nauwelijks verband tussen het face-to-face onderhouden van hun sociale contacten en een goede gezondheid. Volker vervolgt: “Dit is opvallend. Er zijn legio onderzoeken waaruit blijkt dat sociale contacten zeer belangrijk zijn. De bevinding dat mensen zich niet bewust zijn van de waarde van sociale contacten voor hun gezondheid is een gevolg van de vergevorderde individualisering. Voornemens voor het nieuwe jaar richten thans zich meer op het ‘momentje voor jezelf’ dan op contact met anderen. Dit is kennelijk een verschuiving ten opzichte van vroeger. Hier valt nog veel te halen voor een gezonder Nederland.”

N=577 – Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van Zilveren Kruis

Belang van sociale contacten

Goede voornemens zoals sporten, stoppen met roken, gezond leven en overgewicht verliezen, deden eind jaren ’90 hun intrede en zijn sindsdien de voornaamste doelen voor het nieuwe jaar. “Natuurlijk moedigen wij het aan dat mensen werken aan een goede gezondheid. Met onze vergoedingen en services bieden we daarbij een extra steuntje in de rug, zoals met Actify. Het is een mooi inzicht dat sociale voornemens zoals meer aandacht voor familie, vrienden en (on)bekenden ook een positief effect hebben op de gezondheid”, aldus Norbert Hoogers, directievoorzitter Zilveren Kruis.

Goede voornemens volgens wetenschappelijke experts

Samen met drie sociale wetenschappers heeft Zilveren Kruis gekeken naar goede sociale voornemens die bijdragen aan een beter 2017.

  1. Investeer in je sociale omgeving zoals je buren. “Het draagt bij aan een betere bloeddruk en afweersysteem. Mensen zijn sociale wezens, groepsdieren. Het is belangrijk om verbondenheid te hebben met anderen, zoals je gezin, vrienden en buren. Wanneer mensen dit niet ervaren gaat het psychisch snel slechter en ondervinden mensen stress en spanning. Dit is niet goed voor je gezondheid”, volgens Edwin Boezeman, sociaal- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Leiden.

  2. Besteed gerichte aandacht aan je kinderen en partner. “Aandacht is steeds vaker versnipperd o.a. door social media. Kinderen hebben gerichte aandacht broodnodig. Dit is belangrijk voor hun sociale en emotionele ontwikkeling en daarmee voor hun gezondheid”, vertelt Rien van IJzendoorn, Hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden.

  3. Laat social media face-to-face contact niet vervangen. “Gebruik het als extra contactmoment. Werken aan een goede gezondheid is niet alleen een individuele bezigheid, zoals gezond eten en meer bewegen. Goed en gezond in je vel zitten vereist ook een sociale inspanning”, aldus Beate Volker, Hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

zilverenkruis.nl/beter2017