Leiden,
18
december
2015
|
14:51
Europe/Amsterdam

Spiegelinformatie goed voor kwaliteit en kosten

Ik vind dit echt een hele mooie manier waarop zorgverzekeraars en zorgverleners samenwerken voor klanten om de zorg goed en duurzaam betaalbaar te houden. 
Marieke Pronk, adviseur strategie & analyse bij Zilveren Kruis

Het NIVEL heeft in opdracht van Zilveren Kruis de Achmea Praktijk Status (APS) geëvalueerd. De APS geeft huisartsen inzicht in het zorggebruik van hun patiënten. Met hun voorschrijf- en verwijsgedrag kunnen huisartsen het zorggebruik van hun patiënten monitoren, met elkaar vergelijken en daarmee de zorg verbeteren en – niet onbelangrijk - de kosten beïnvloeden. Uit het onderzoek blijkt dat de APS een positief effect lijkt te hebben op de daling van zorgkosten. Sinds 2011, het jaar waarin de APS ingevoerd werd, dalen de werkelijke zorgkosten die patiënten maken. De daling is sterker onder huisartsen die deelnemen aan de APS.

83% huisartsen gebruikt spiegelinformatie
We zijn enthousiast over de informatie die de APS oplevert en de mogelijkheden die huisartsen hebben om er zelf mee aan de slag te gaan,” zegt Marieke Pronk, adviseur strategie & analyse bij Zilveren Kruis. In dit onderzoek is het effect van de APS op de kosten onderzocht. "Wij ervaren dat huisartsen deze cijfers ook gebruiken om de kwaliteit in de praktijk verder te verbeteren. Daarom hebben we in onze contracten 2016-2017 een vergoeding opgenomen voor intervisie tussen huisartsen op basis van spiegelinformatie. We vinden het fantastisch dat 83% van de huisartsen gebruik wil maken van deze vergoeding en samen met hun collega's de spiegelinformatie gaat bespreken en gebruiken voor hun praktijk. Ik vind dit echt een hele mooie manier waarop zorgverzekeraars en zorgverleners samenwerken voor klanten om de zorg goed en duurzaam betaalbaar te houden." 

Landelijke uitrol
Vorig jaar is besloten de methodiek beschikbaar te stellen aan Vektis. Het afgelopen jaar heeft Zilveren Kruis samengewerkt met Vektis en de andere zorgverzekeraars om de spiegelinformatie voor alle huisartsen in Nederland ter beschikking te stellen. Dat is gelukt. De afgelopen maanden hebben huisartsen voor het eerst de Praktijkspiegel ontvangen die gebaseerd is op onze APS. "En daar ben ik trots op. Het grote voordeel is dat de spiegelinformatie nu over alle patiënten in de huisartsenpraktijk gaat. En niet alleen verzekerden van Zilveren Kruis.”