Leiden,
04
september
2015
|
08:00
Europe/Amsterdam

Unieke afspraak tussen zorgverzekeraars en medicijnenmaker

“Door deze samenwerking kunnen we nog beter garanderen dat de juiste patiënt het juiste middel ontvangt. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken over het beschikbaar en betaalbaar houden van een kostbaar geneesmiddel”
Peter de Braal, manager Strategie Zilveren Kruis

Zorgpartijen maken zelf afspraken over doelmatige inzet nieuw kankergeneesmiddel

Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars en fabrikant Celgene hebben afspraken gemaakt over het beschikbaar en betaalbaar maken van het nieuwe geneesmiddel pomalidomide (Imnovid®), waar patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat bij kunnen hebben.

Aan een nieuw kankermedicijn hangt al snel een prijskaartje. De kosten kunnen oplopen tot ruim 100.000 euro per patiënt, maar doordat iedere zorgverzekeraar in deze proef afzonderlijk prijsafspraken heeft gemaakt met de fabrikant gaan de kosten omlaag. Afgesproken is dat er betaald wordt voor het medicijn, afhankelijk van het nut dat de patiënt ervan heeft.

Het geneesmiddel is recent door de beroepsvereniging van hematologen opgenomen in de richtlijn voor de behandeling van patiënten met de ziekte Kahler. Onderdeel van de afspraken is ook dat navolging van deze richtlijn, doelmatig gebruik en effectiviteit van het medicijn op de voet gevolgd worden door de beroepsgroep HOVON en het Integrale Kankercentrum Nederland (IKNL). Peter de Braal van Zilveren Kruis “Door deze samenwerking kunnen we nog beter garanderen dat de patiënten die volgens de richtlijn in aanmerking komen voor een behandeling met pomalidomide (Imnovid®) het geneesmiddel krijgen.”

Nicole Blijlevens, namens de beroepsgroep HOVON en Nederlandse Vereniging voor Hematologie: “We gaan goed monitoren of deze aanpak in de praktijk werkt en als voorbeeld kan dienen”. Jan Koedam, medisch directeur van Celgene: “We zijn trots op dit gezamenlijke resultaat, omdat daarmee de toegang tot deze zorg voor patiënten verbetert” stelt." Ook de Myeloom en Waldenström groep binnen patiëntenvereniging Hematon, juicht het initiatief toe.

De deelnemende partijen zijn: HOVON / Nederlandse Vereniging voor Hematologie, zorgverzekeraars ONVZ, ASR, Zorg en Zekerheid, ENO, Menzis en Zilveren Kruis en fabrikant Celgene.