Leiden,
26
november
2015
|
12:07
Europe/Amsterdam

Verklaring Zilveren Kruis in reactie op overstap-oproep FNV

De wijkverpleging staat onder druk. De zorg in de wijk is nu namelijk niet optimaal georganiseerd. Daardoor wordt er veel te veel tijd besteed aan afstemming met iedereen. Dit gaat ten koste van de tijd en aandacht die verzekerden krijgen.

In de wijk verlenen nu meerdere zorgaanbieders naast elkaar de wijkverpleegkundige zorg. Deze versnippering is een knelpunt in de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de wijk. Zilveren Kruis ziet dat het daardoor niet eenvoudig is om echt passende wijkzorg te geven.

Zilveren Kruis wil dit probleem voor onze verzekerden helpen oplossen
We organiseren een proef in 4 gemeenten om alles eenvoudiger te maken met 1 zorgaanbieder in de wijk. De wijkverpleegkundige krijgt meer vrijheid en kan veel beter de zorg voor de patiënt afstemmen met mantelzorgers, sociale wijkteam en zorgverleners zoals de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis. Daardoor kan er, als dat nodig is, meer tijd aan de zorg worden besteed.

Net als FNV Zorg en Welzijn vinden wij keuzemogelijkheden voor verzekerden belangrijk
Voor de verzekerde hoeft er niets te veranderen, want die mag altijd blijven kiezen voor de huidige zorgaanbieder en dat blijven we gewoon vergoeden.

De zorgaanbieder in de wijk krijgt een meerjarencontract
De zorgaanbieder in de wijk krijgt een contract voor 3 jaar met een gegarandeerd budget voor de wijk. Dit budget is wat de zorgaanbieder zelf gevraagd heeft om de zorg in de wijk te kunnen organiseren. FNV Zorg en Welzijn zegt zorgen te hebben dat de proef leidt tot banenverlies en lagere lonen. Dit lijkt Zilveren Kruis onwaarschijnlijk. De ingezette beweging door de overheid naar langer thuis wonen, zorgt voor een toenemende vraag naar wijkverpleegkundige zorg. Goed opgeleide wijkverpleegkundigen zijn en blijven daarom hard nodig.

Wij blijven in gesprek
We realiseren ons dat de proef een verandering is die impact kan hebben op de medewerkers in de wijkverpleging. Zilveren Kruis blijft daarom graag in gesprek met de FNV, cliëntenorganisaties, wijkverpleegkundigen en zorgaanbieders om zorgen weg te nemen en samen te werken om de proef tot een succes te maken.