24
januari
2014
|
09:00
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis Achmea en Stichting OOK gaan voor betere kwaliteit van leven van kankerpatiënte

Zilveren Kruis Achmea bundelt de krachten met Stichting OOK (Optimale Ondersteuning bij Kanker) om kankerpatiënten beter te informeren en ondersteunen voor, tijdens en na de behandeling. Dit doen zij door de patiënt direct na diagnose toegang te geven tot informatie en ondersteuning.

De oncologieverpleegkundige zal het onafhankelijke, herkenbare en bereikbare aanspreekpunt worden. Zo kan de patiënt zo goed mogelijk zelf omgaan met de gevolgen van kanker.

Oncologieverpleegkundige ook inzetbaar als ondersteuningsconsulent

De huidige oncologieverpleegkundigen in de ziekenhuizen worden, volgens een samen met Zilveren Kruis Achmea ontwikkeld concept, door Stichting OOK aanvullend ingezet als ondersteuningsconsulent. Dit betekent dat zij tijd en middelen krijgen om patiënten te ondersteunen en de juiste hulp te vinden voor hun problemen en klachten. De ondersteuningsconsulent geeft direct na de diagnose informatie aan de patiënt over de mogelijke gevolgen van kanker op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied. Daarnaast geeft de ondersteuningsconsulent de patiënt toegang tot een verwijstool voor passend ondersteuningsaanbod in de regio.

Zilveren Kruis Achmea betaalt voor de inzet van de ondersteuningsconsulenten. De ondersteuningsconsulenten worden als eerste ingezet binnen ziekenhuizen en centra in Rotterdam, later ook in Utrecht en Amsterdam. Het ondersteuningsproces kan per ziekenhuis verschillend zijn. In 2015 wordt de inzet van de ondersteuningsconsulent door Zilveren Kruis Achmea meegenomen in de onderhandelingen met de ziekenhuizen.

Achtergrond

Kankerpatiënten krijgen vaak niet of te laat de juiste informatie over de gevolgen van de behandeling op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk gebied (zoals werk, verzekeringen, relaties). Begeleiding en ondersteuning bij lichamelijke, geestelijke en sociale problemen worden tot nu toe niet tijdig aangeboden waardoor patiënten onnodige problemen krijgen en langer last hebben van de gevolgen van kanker en de behandelingen. Patiënten geven aan dat ze vanaf het moment van de diagnose al behoefte hebben aan goede informatie en hulp.

Zilveren Kruis Achmea streeft naar goede nazorg voor kankerpatiënten waarbij er steeds opnieuw wordt gekeken of de patiënt behoefte heeft aan die hulp. Stichting OOK wil de kwaliteit van leven van kankerpatiënten verhogen door de juiste ondersteuning te bieden op het juiste moment. Beide partijen willen samen, in plaats van reactief handelen op basis van al ontstane klachten en problemen, in een vroeg stadium informatie en handvatten bieden aan kankerpatiënten. Patiënten kunnen dan zelf zo goed mogelijk omgaan met de gevolgen van kanker. Ze komen als dat nodig is tijdig in aanraking met passende ondersteuning en kunnen na hun behandeling sneller de draad van hun leven weer oppakken. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven van patiënten tijdens en na de behandeling aanzienlijk toe.