Leiden,
18
november
2016
|
12:00
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis beperkt premiestijging en investeert in preventie

De premie van de meest gekozen basisverzekering van Zilveren Kruis neemt met € 8,- toe naar € 117,45 per maand. Door de inzet vanuit de reserves kan Zilveren Kruis de premiestijging beperken. De premie van de Basis Plus Module, die onverwachte hoge zorgkosten dekt, daalt naar € 2,95 per maand. De overige aanvullende verzekeringen stijgen gemiddeld met 4%.

De zorgkosten stijgen elk jaar en daarmee de premie ook

Dat de zorgkosten ieder jaar stijgen komt vooral door uitbreiding van de basisverzekering. Dit wordt bepaald door de overheid. Zo komen er in 2017 vergoedingen bij voor onder andere bepaalde plastisch chirurgische ingrepen, tandvervanging van missende tanden bij jongeren en kortdurend verblijf als het om medische redenen tijdelijk niet mogelijk is om thuis te wonen. Ook gedurende het jaar vraagt de overheid om nieuwe behandelingen en medicijnen toe te voegen aan de basisverzekering.

De premie moet weer kostendekkend worden

Norbert Hoogers, voorzitter Zilveren Kruis: “Sinds 2008 is de premie gemiddeld minder gestegen dan de zorgkosten. Dit betekent dat de zorgkosten hoger zijn dan er aan premie binnenkomt. In 2017 dekt de premie ook nog niet volledig de verwachte zorgkosten. We zetten € 9,45 per maand per verzekerde van onze reserves in om dit verschil bij te leggen. We kunnen dit doen doordat met name tussen 2011 en 2013 goede resultaten zijn behaald. De reserves die in deze jaren zijn opgebouwd, geven wij sinds 2014 via de premie terug. Een premie onder de kostprijs is echter eindig. Komende jaren zal de premie daarom sterker stijgen dan de zorgkosten. Binnen ons concern Achmea zetten we in totaal € 419,4 miljoen in om de premiestijging te beperken.”

In 2017 meer preventie in collectiviteiten

“Preventie wordt steeds belangrijker. Samen met werkgevers, ouderenbonden, gemeenten en patiëntenverenigingen kunnen we hiermee hogere zorgkosten in de toekomst voorkomen en kwaliteit van leven verbeteren.” Daarom maakt Zilveren Kruis voor ruim 1,2 miljoen verzekerden afspraken met hun werkgever of belangenorganisatie over preventie. “Afhankelijk van de behoefte in een organisatie, beroepsgroep of belangengroep ontwikkelen we maatwerk.” Zo zijn er bijvoorbeeld workshops combineren werk en gezin, bewegingsprogramma’s en workshops over gezond eten en slapen. Oudere werknemers hebben andere ondersteuning nodig dan gepensioneerden. Chauffeurs hebben andere behoeften dan stewardessen en bouwvakkers weer andere dan kantoormedewerkers.

Ook in de aanvullende verzekeringen is meer preventie opgenomen

Vergoedingen die toegevoegd worden aan de aanvullende verzekeringen zijn onder andere hardloop coaching, een online slaapcursus, voedingsvoorlichting, sportmedische begeleiding en een jaarlijkse health check. De vergoedingen variëren per aanvullende verzekering, waarbij de 4-sterren verzekering de meest uitgebreide dekking heeft.

Online platform Actify voor het stimuleren van een gezonde leefstijl

Iedereen, zowel collectief verzekerden als individueel verzekerden, kan daarnaast gratis gebruikmaken van ons online platform Actify. Een online leefstijl platform gericht op gezonde voeding, bewegen en mentale fitheid. Via dat platform helpen we mensen de juiste keuzes te maken om beter in hun vel te zitten. In twee maanden tijd maken inmiddels 50.000 mensen gebruik van Actify.