Delft,
20
december
2016
|
11:27
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis contracteert HollandPTC voor protonentherapie

 

Samen introduceren we protonentherapie geleidelijk in Nederland.
Mariska Koster, Zilveren Kruis

Zilveren Kruis en HollandPTC hebben voor een periode van drie jaar een contract voor geleidelijke introductie van protonentherapie in Nederland. De verzekerden van Zilveren Kruis zijn nu verzekerd van deze nieuwe behandeling tegen kanker.

Rob Florijn, algemeen directeur van HollandPTC is blij: "We hebben geruime tijd intensieve gesprekken gevoerd over de introductie van protonentherapie in Nederland en over de patiënten die in aanmerking moeten kunnen komen voor deze geavanceerde behandeling. Met medische collega Van Vulpen ben ik trots op het vertrouwen dat uit het driejaarscontract spreekt".

Mariska Koster, voorheen longarts, nu medisch adviseur van Zilveren Kruis staat achter het driejaarscontract met ’s-lands grootste verzekeraar: "Er is nog het nodige uit te zoeken over protonentherapie. In onze gesprekken en in hun aanpak bleek HollandPTC daar ook heel realistisch in. Samen introduceren we nu protonentherapie geleidelijk in Nederland. Patiënten hoeven als ze ervoor in aanmerking komen, niet meer naar het buitenland. Ook met het te bouwen protonencentrum in Groningen hebben we een afspraak gemaakt."

Florijn en Van Vulpen tenslotte: "Protonentherapie is geen panacee. Dit meerjarig contract geeft ons de mogelijkheid om samen met ziekenhuizen, patiëntenverenigingen én deze verzekeraars te onderzoeken voor welke patiënten protonentherapie bij uitstek geschikt en kosteneffectief is".

Protonentherapie

Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terecht komt en er sprake is van lagere radioactieve belasting. Hierdoor komt er minder straling in omliggend weefsel terecht waardoor de kans op bijwerkingen afneemt. Voor bijvoorbeeld mensen met tumoren in het hoofd- en halsgebied en in en rond de ogen heeft bestraling met protonen voordelen. Patiënten kunnen vanaf het najaar van 2017 bij HollandPTC terecht, uitsluitend na verwijzing door een medisch specialist. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over verwijzing met onder meer het Erasmus MC, het LUMC, AMC, VUMC, Reinier de Graaf ziekenhuis en MCH-Bronovo Groep.

Het aanbieden van protonentherapie gaat geleidelijk van start. Naar verwachting zullen bij Holland PTC in Delft op termijn jaarlijks 600 patiënten worden behandeld. Op dit moment wordt protonentherapie alleen buiten Nederland aangeboden. Naast Holland PTC in Delft, komt er in 2017 ook een centrum voor protonentherapie in Groningen en later een in Maastricht.