01
november
2019
|
20:36
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis en GGNet in gesprek

In een gesprek met de Nederlandse Zorgautoriteit zijn Zilveren Kruis en GGNet het volgende overeengekomen.

GGNet assisteert Zilveren Kruis verder met het vinden van zorg voor de 90 patiënten die door GGNet in verband met de patiëntenstop zijn gebeld in afwachting van een intake. Op basis hiervan zal Zilveren Kruis bepalen waar deze patiënten hun zorg kunnen krijgen. Waar nodig maken Zilveren Kruis en GGNet aanvullende afspraken over het in zorg nemen van deze patiënten.

Na het weekend zullen partijen gezamenlijk communiceren naar de betreffende patiënten en hun verwijzers over de uitkomst.