Leiden,
06
november
2015
|
13:01
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis garandeert klanten kostbare medicijnen

Wanneer je via het ziekenhuis kostbare medicijnen nodig hebt, wil je erop kunnen rekenen dat je ze altijd krijgt. Zilveren Kruis maakt daarvoor nieuwe afspraken met ziekenhuizen.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis licht de plannen toe: “Tot nu toe spraken we met het ziekenhuis een totaalbudget af voor alle behandelingen inclusief alle medicijnen. Dat gaan we anders doen. Kostbare medicijnen tillen we uit het totale ziekenhuisbudget en ziekenhuizen kunnen deze kosten achteraf met ons verrekenen. Dat biedt ziekenhuizen en onze verzekerden zekerheid. Tegelijk worden op die manier de kosten van deze medicijnen transparant en inzichtelijk.”

Het beschikbaar en betaalbaar houden van kostbare medicijnen beschouwt Zilveren Kruis wel als een wederzijdse verantwoordelijkheid van ziekenhuizen en zorgverzekeraar. “We verlangen van ziekenhuizen dat zij er samen met ons alles aan doen om de kosten in de hand te houden. Zo verwachten wij van artsen dat zij verspilling in indicatie en dosering voorkomen. Als het patent op een medicijn vervalt, kunnen zij patiënten een ander medicijn met dezelfde werking voorschrijven, bijvoorbeeld biosimilars. Zo komt er ruimte voor investeringen in nieuwe kostbare medicijnen voor onze klanten”, besluit Gerrits.