Leiden,
21
oktober
2015
|
15:16
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis in gesprek met leden FNV Zorg & Welzijn

Op donderdag 22 oktober ontvangt Zilveren Kruis leden van de FNV Zorg & Welzijn in Leiden. Wij gaan met hen in gesprek over onze pilot wijkverpleging in de gemeenten Utrecht, Zwolle, Ommen en Hardenberg.

In de pilot wijkverpleging krijgt elke wijk 1 voorkeursaanbieder. We realiseren ons dat deze pilot ook impact kan hebben op de medewerkers in de wijkverpleging. Toch geloven we dat het belangrijk is om de wijkverpleegkundige zorg te versterken en meer vrijheid te geven. Pas dan kunnen onze verzekerden echt rekenen op één herkenbaar hecht team van zorgverleners en krijgen ze ondersteuning om zo lang en vitaal mogelijk thuis te blijven wonen.

Keuzemogelijkheden voor onze verzekerden
In de pilot kunnen verzekerden ook kiezen voor een voorkeursaanbieder uit een andere wijk. We streven naar een optimale samenwerking tussen de wijkverpleegkundige, huisarts en het sociale wijkteam van de gemeente.

Specialistische wijkverpleging vinden we belangrijk
Met de voorkeursaanbieders is afgesproken dat zij alle wijkverpleegkundige zorg leveren die aansluit bij de specifieke behoefte van onze verzekerden. Hieronder vallen dus ook dementie-, oncologie-, of palliatieve zorg. Daar zien we op toe en denken we ook in mee.

Onze verzekerden profiteren van passende zorg
Alle voorkeursaanbieders krijgen een contract voor 3 jaar met een wijkbudget. Hierdoor heeft de voorkeursaanbieder meer tijd voor vernieuwing en verbetering. Het gaat immers niet meer om de beloning per minuut. Het accent komt te liggen op het geven van passende zorg en het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Daar profiteren niet alleen de voorkeursaanbieders van, maar vooral onze verzekerden.

Meer informatie is te vinden in de factsheet wijkverpleging.