Leiden,
12
augustus
2015
|
11:56
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis kiest voorkeursaanbieders voor de wijkverpleging

Zilveren Kruis wil dat verzekerden kunnen rekenen op een herkenbaar hecht team van zorgverleners en de beste ondersteuning thuis krijgen. Daarom heeft Zilveren Kruis per wijk één wijkverpleegkundige organisatie geselecteerd als voorkeursaanbieder. Deze proef gaat op 1 januari 2016 van start in de gemeenten Utrecht, Hardenberg, Ommen en Zwolle.

Zilveren Kruis ziet dat het voor wijkverpleegkundige organisaties niet eenvoudig is om echt passende wijkzorg te leveren. In een wijk zijn vaak meerdere aanbieders actief. Door per wijk één zorgaanbieder voor de wijkverpleging aan te wijzen, ontstaat er één herkenbaar wijkverpleegkundig aanspreekpunt in de wijk. De wijkverpleegkundige kan zo veel beter en efficiënter de zorg voor de patiënt afstemmen met de huisarts, apotheek, het ziekenhuis en het sociale wijkteam. Dat is goed voor onze verzekerden. Keuzevrijheid vinden we belangrijk. Onze verzekerden kunnen zonder bijbetaling ook terecht bij een andere gecontracteerde zorgaanbieder. Zilveren Kruis biedt de voorkeursaanbieders een contract aan van drie jaar met een wijkbudget. Hiermee wordt het aantrekkelijker om te investeren in innovatie en preventie in de wijk.

In de pilotgemeenten hebben in totaal 27 zorgaanbieders deelgenomen aan de inkoopprocedure Zorg in de Wijk. Zilveren Kruis heeft bij de beoordeling van de inschrijvingen gekeken naar de kwaliteit, de bekendheid met de wijk, het plan van aanpak en de prijs. Ook de beoordeling van huisartsen, ziekenhuizen en de wijkteams van de gemeente speelde een belangrijke rol. In 85 procent van de percelen is een aanbieder geselecteerd uit de top 3 van de huisartsen, ziekenhuizen en wijkteams.
De volgende 9 aanbieders krijgen een voorkeurscontract:

In Utrecht: Buurtzorg, Careyn, AxionContinu en Leven & Zorg
In Zwolle: Buurtzorg, Icare, Carinova, IJsselheem en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht
In Ommen en Hardenberg: Buurtzorg, Carinova en Beter Thuis Wonen

Dit is een voorlopige contractering. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de contractering op 31 augustus definitief.

Begin september organiseert Zilveren Kruis samen met de gemeenten een startbijeenkomst voor de geselecteerde voorkeursaanbieders en de wijkteams. Zilveren Kruis informeert alle verzekerden – die wijkverpleegkundige zorg krijgen – persoonlijk met een brief, zodra de voorkeursaanbieders definitief bekend zijn.