Leiden,
06
november
2015
|
13:07
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis mag proef wijkverpleging Utrecht voortzetten

De Rechtbank Den Haag heeft Zilveren Kruis in het gelijk gesteld in het kort geding dat Careyn had aangespannen.

Op 30 oktober diende het kort geding. Careyn is het niet eens met de manier waarop Zilveren Kruis wijkverpleging in de gemeente Utrecht inkoopt. Haar voornaamste bezwaar is de vergoeding die zij krijgt voor zorg in wijken waar Careyn geen voorkeursaanbieder is. Deze vergoeding dekt volgens Careyn de kosten niet. Zilveren Kruis realiseert zich dat de proef een grote verandering is voor zorgaanbieders. Toch is er een goede reden om wijkverpleging in Utrecht op een andere manier in te kopen.

Zilveren Kruis wil dat verzekerden kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning door één herkenbaar hecht team van zorgverleners om zo lang en vitaal mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Wij geloven dat één wijkregisseur met een gegarandeerd wijkbudget voor de aankomende 3 jaar zorgt voor meer ruimte voor de wijkverpleegkundige, een optimale samenwerking in de wijk, vernieuwing en verbetering. Al onze verzekerden kunnen rekenen op specialistische zorg en hebben de vrijheid om te kiezen voor een andere voorkeursaanbieder.

Met Buurtzorg, Leven & Zorg, AxionContinu en Careyn heeft Zilveren Kruis in alle wijken van Utrecht geschikte wijkregisseurs geselecteerd. We zijn dan ook tevreden met de uitspraak van de rechter. Tegelijkertijd zien we ook dat er zorgen zijn over de proef. Zilveren Kruis wil in gesprek blijven met cliëntenorganisaties, wijkverpleegkundigen en zorgaanbieders om deze zorgen weg te nemen en samenwerken om de proef tot een succes te maken.