Leiden,
05
juni
2019
|
16:36
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis schrapt aantal verwijsbriefjes

Regelmatig bezoeken patiënten de huisarts voor een verwijsbriefje. Voor onze verzekerden is het verwijsbriefje niet meer nodig voor diverse soorten paramedische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Zo krijgen zij sneller de juiste zorg. En heeft de huisarts meer tijd voor andere patiënten.

Meer tijd voor zorg door minder verwijzingen
Een verwijsbriefje is per 1 juni 2019 niet meer nodig voor: logopedie, ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie - en oefentherapie Cesar/Mensendieck.* Het verwijsbriefje was nodig om naar een zorgverlener te gaan waar Zilveren Kruis geen afspraken mee heeft.

Omdat voor huisartsen niet altijd duidelijk is met welke zorgverleners wel en geen afspraken zijn, werd voor de zekerheid vaak een verwijzing uitgeschreven. Vanaf nu is dat niet meer nodig. Vanzelfsprekend moeten zorgverleners bevoegd zijn om ‘directe toegang’ toe te passen. Dit betekent dat een zorgverlener een diploma heeft om samen met de patiënt de juiste behandeling vast te stellen.

Door samen te werken meer resultaat
Het terugdringen van administratieve lasten is belangrijk voor huisartsen en andere zorgaanbieders. En vraagt om betrokkenheid van diverse partijen. Zilveren Kruis heeft samen met onder andere huisartsen, het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en toezichthouders hierop ingezet. Ria Dijkstra, manager operations bij Zilveren Kruis: ‘Door samen te werken is er veel mogelijk. Elk formulier dat geschrapt wordt betekent meer tijd voor zorg voor onze verzekerden. Daar zetten wij ons, samen met het zorgveld, elke dag voor in.’

Plek voor dialoog en uitwisselen kennis
Het creëren van meer tijd voor zorg is een speerpunt in het beleid van Zilveren Kruis. Samen met zorgaanbieders zijn we continu in dialoog om te onderzoeken bij welke zorg een verwijsbriefje nodig is. Voor zorgaanbieders die hierover met Zilveren Kruis van gedachten willen wisselen is een online community ingericht.

*Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar / Mensendieck betreft dit alle verwijzingen die buiten de door de minister van VWS vastgestelde lijst “Bijlage 1 bij artikel 2.6, Besluit zorgverzekering” vallen