Leiden,
20
november
2019
|
17:14
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis schrapt weer verwijsbriefjes

Regelmatig bezoeken patiënten de huisarts voor een verwijsbriefje. Komend jaar is voor verzekerden van Zilveren Kruis geen verwijsbriefje meer nodig voorTENS bij bevalling. Zo krijgen zij sneller de juiste zorg en heeft de huisarts meer tijd voor andere patiënten.

Het gebruik van een TENS apparaat bestrijdt pijn bij een bevalling.

Minder verwijzingen, meer tijd voor zorg
Eerder dit jaar werden al verwijsbriefjes geschrapt voor logopedie, ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie - en oefentherapie Cesar/Mensendieck. Aan die lijst worden nu per 1 januari 2020 ook het verwijsbriefje voor TENS bij bevalling toegevoegd.

Samenwerking en betrokkenheid
Het terugdringen van administratieve lasten is belangrijk voor huisartsen en andere zorgaanbieders. En vraagt om betrokkenheid van diverse partijen. Zilveren Kruis heeft samen met onder andere huisartsen, het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen en toezichthouders hierop ingezet.

Ria Dijkstra, manager operations bij Zilveren Kruis: ‘Samen met het zorgveld zetten we ons in om onnodige administratieve regels en belemmeringen weg te nemen. Met die maatregelen bieden we zorgaanbieders meer tijd voor hun patiënten en krijgen onze verzekerden de juiste zorg. Daarom zijn we blij dat we weer verwijzingen kunnen schrappen.’

Plek voor dialoog en uitwisselen kennis
Het creëren van meer tijd voor de patiënt is een speerpunt in het beleid van Zilveren Kruis. Samen met zorgaanbieders zijn we continu in dialoog om te onderzoeken welke regels (zoals een verwijsbriefje) niet meer nodig zijn. Huisartsen en andere zorgverleners die hierover met Zilveren Kruis van gedachten willen wisselen kunnen dat doen via onze online community.