Leiden,
07
april
2016
|
12:00
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis start vervolgonderzoek Freestyle Libre

Samenvatting

Zilveren Kruis start in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland en Isala een vervolgonderzoek om de meerwaarde van de Freestyle Libre voor gebruikers te bestuderen. Mensen met diabetes die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis en voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen meedoen aan het onderzoek. Zilveren Kruis betaalt dan de helft van de kosten voor het gebruik van de Freestyle Libre.

Naar schatting komen zo’n 4.000 verzekerden daarvoor in aanmerking. Aan de deelnemers van het onderzoek vragen we om hun ervaringen in te vullen in een register. De verzameling gegevens in dit register is noodzakelijk omdat zo inzichtelijk wordt hoe deze innovatieve ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de gebruikers en mogelijk zelfs aan een vermindering van de zorgkosten.

De Freestyle Libre is een nieuwe manier om glucose te controleren met een pijnloze scan in plaats van een pijnlijke vingerprik. Op de Zilveren Kruis Community geven veel mensen met diabetes aan behoefte te hebben aan een dergelijke vorm van glucosemeting. Ook onze samenwerkingspartner Diabetesvereniging Nederland is enthousiast over de nieuwe meetmethode. Zilveren Kruis heeft daarom in een eerdere fase het team van internist Henk Bilo van Isala Kliniek gevraagd een onderzoek te doen naar de validiteit van deze nieuwe meetmethode. Dit onderzoek is samen met de Diabetesvereniging uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek geven Zilveren Kruis het vertrouwen dat inzet bij meer mensen mogelijk moet zijn. Ook al zijn er eigenlijk nog maar weinig onderzoeken met de Freestyle Libre gepubliceerd, iets dat normaal gesproken een eis is voordat een nieuw meetapparaat in Nederland voor vergoeding in aanmerking komt.

Om de effecten op kwaliteit en kosten van de Freestyle Libre voor een langere termijn bij een grotere groep gebruikers te onderzoeken, starten we nu het register waar de gebruikers zelf hun gegevens en ervaringen kunnen vastleggen. De verzamelde gegevens zijn niet inzichtelijk voor Zilveren Kruis. Met de Diabetesvereniging Nederland, Isala en de Nederlandse Diabetes Federatie worden afspraken gemaakt over het beheer van de data om de privacy te waarborgen.

Op termijn hopen we met de informatie uit het register aan te tonen dat de Freestyle Libre een hulpmiddel is dat opgenomen zou moeten worden in de basisverzekering. Verzekerden van Zilveren Kruis die meewerken aan dit register, helpen daarmee zichzelf en mensen met diabetes die mettertijd de Freestyle Libre willen gaan gebruiken.