Leiden,
22
juli
2016
|
11:35
Europe/Amsterdam

Zilveren Kruis Zorgkantoor gaat PGB-geld terughalen bij zorgaanbieder

Voor 185 klanten gaat het zorgkantoor van Zilveren Kruis PGB-geld proberen terug te halen bij vijf zorgaanbieders. Als blijkt dat de PGB-houder inderdaad gedupeerd is door de zorgaanbieder en zelf geen rol heeft gehad bij de fraude, neemt het zorgkantoor de vordering over en probeert het geld bij de zorgaanbieder terug te vorderen. De vordering wordt dan niet op de budgethouder verhaald.

De afgelopen maanden hebben we ons ingezet om te zoeken naar een oplossing voor PGB-houders die gedupeerd zijn door een zorgaanbieder. Binnen de huidige wet- en regelgeving is de budgethouder in principe altijd zelf aansprakelijk. Maar Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft met het ministerie van VWS afspraken gemaakt over de overname van de vordering. Deze afspraken zijn in december gecommuniceerd middels een Kamerbrief en gelden voor alle zorgkantoren in Nederland.

Onlangs hebben we budgethouders, bewindvoerders en hun advocaten daarover geïnformeerd en een aantal formulieren gestuurd om dit in gang te kunnen zetten. We hebben gehoord dat dit bij een aantal klanten tot verwarring en onrust heeft geleid. Dit vinden we erg vervelend omdat het juist onze bedoeling was om rust en duidelijkheid te brengen voor de budgethouder die al zo’n lange onzekere periode achter de rug hebben.

Wij hopen met de klant op korte termijn te kunnen vaststellen dat de budgethouder inderdaad gedupeerd is. Daarna kunnen we de vordering overnemen en de zorgaanbieder aanpakken.

Lees ook ons eerdere blog over PGB-fraude.